Styreleder har ordet 10.06.2020
Se link, PDF


Juni 2019

Til medlemmer i ØHV Lutvann 12. juni 2019

Årets generalforsamling er ferdig og styret har fått et klart mandat og budsjett for arbeidet i 2019.

Som nyvalgt styreleder takker jeg for tilliten ved å bli «gjenvalgt» som styreleder. Gjenvalgt, bruker jeg, siden jeg ledet styre i to perioder den gangen garasjeanlegget ble bygget, rundt 1988. Da var Frode prosjektleder for anlegget. Jeg takker Frode for en formidabel jobb han har levert alle disse årene. Jeg skal gjøre mitt beste for å bringe den gode arven videre. Så, hva kan dere forvente?

Om «rikets tilstand» og samarbeid

Styrets vurdering er denne: Teknisk, praktisk og økonomisk er ØHV i meget god situasjon. Dette er resultat av mange års positive personlige engasjement, god prioritering og godt samarbeid. Alle medlemmene har fordel av dette. Det opplever vi i daglig bruk og på eiendomsprisene. Det nye styret vil etter beste evne fortsette dette engasjement og langsiktige arbeidet.

Forhåpentligvis slipper vi store og dyre tekniske tiltak de nærmeste årene. Da kan vi bruke mer energi på å forbedre det som kanskje ikke er så bra. Med vedtektsendring viste GF2019 ønske om mer samarbeid og åpenhet. Det nye styret har et sterkt ønske om å medvirke til dette, og tar det for gitt at dette gjelder «begge veier». Derfor har styret enstemmig valgt følgende visjon …

«ØHV - et trivelig sted å bo»

Uten mer snikk-snakk, styret ser flere «tema» hvor det kan lønne seg med et bredt samarbeid. I første omgang nevner vi: «utbedring av lekeplassene», «utbedring av fellesanlegg for TV og bredbånd», «revidere vedtektene», utrede «framtidig løsning for elbil ladning» og ikke minst «løsning for trafikksituasjonen i oppkjøring til de øvre rekkene».

Styret inviterer herved til samarbeid for å finne gode løsninger

Tanken er at det opprettes midlertidige komiteer for de enkelte tema, hvor dem som er berørt av - og interessert i å sørge for gode løsninger, kommer sammen og blir enige om forslag til ønskede løsninger.

Handlekraft skaper løsninger

Styret vil i nær framtid komme tilbake med forslag til hvordan vi kan få dette til. I mellomtiden vil vi gjerne at dere, medlemmer og eiere, kontakter en av oss i styret, nå, om hvilke forbedringer dere ønsker og hvordan dere kan bidra til virkeliggjøring av ønsker og behov. Som kjent er ikke «kassa full av gryn», men styret tenker likevel at komiteene skal få kompensasjon for godt arbeid.

«ØHV - et trivelig sted å bo» … er ikke én beslutning, det er en prosess!

Blir du med?

Hilsen styret i Øvre Haukåsen Velforening v/ Roar Lüthcke, styreleder.

 April 2017

Først vil jeg ønske velkommen til ØHV til alle dere nye beboere i rekkehus og leiligheter, som har flyttet til ØHV det siste året. Håper dere vil trives her i kanten av Østmarka!

Årets generalforsamling er avviklet og styret fikk applaus fra forsamlingen for sitt arbeid med vedlikehold og oppgraderinger på feltet. Slike positive tilbakemeldinger inspirerer til videre innsats.

Jeg takker for tilliten ved å bli gjenvalgt som styreleder for en ny periode,  faktisk den fjerde 2-års perioden. Før det satt jeg som styremedlem fra 2008 til 2011, du verden som tiden går.  

Så til forslaget om statuttendring, som ikke kunne behandles på årets GF grunnet lavt fremmøte.

Ved årets GF var det kun 24 stemmer til stede (fullmakter inkludert). Jeg har vært med på samtlige 44 generalforsamlinger gjennom årene, og GF 2017 må ha hatt historiens laveste fremmøte.

Jeg kan ikke tolke dette på noen annen måte enn at medlemmene er fornøyde med situasjonen og statuttene slik som de er.

Allikevel er det synd for den som fremsetter forslag om statuttendring, at det ikke kan behandles pga. lavt fremmøte. Statuttenes §10 krever nemlig fremmøte på minst 30% for å kunne behandle statuttendring. Samtidig må vi være glade for at de som lagde våre statutter i sin tid, var fremsynte og sørget for at det ligger et krav om minimum deltakelse for å endre statuttene. Denne "sikkerhetsventilen" er nok godt gjennomtenkt.

Klikk her for "komitéens" begrunnelse for styrets reviderte forslag, som ble fremmet som sak på GF 2017, men som ikke kunne behandles. PDF

Medlemskontingenten går ned:

Det er GF som hvert år, på forslag fra Styret, bestemmer nivået på kontingenten.

De enkelte beløp for Q1-2017 var i utgangspunktet basert på fjorårets nivå, men nå har GF vedtatt styrets forslag om senking av kontingenten for 2017.

I praksis betyr dette at Q1-kontingenten lå gjennomsnittlig noe for høyt, og for å kompensere for dette vil kontingenten for Q2 bli lagt noe lavere enn kvartelsgjennomsnittet. På den måten vil det summerte halvårsbeløpet bli riktig.

Deretter vil kontingenten for Q3 og Q4 legges riktig på kvartalsgjennomsnittet.

ØHV vil feire sitt 45-års jubileum i Trosterudvillaen 24. august 2017.

Stort telt vil bli satt opp på plenen utenfor Trosterudvillaen. Alle tar med mat og drikke selv, mens festkomiteen ordner med grill.

Hold av datoen, vi kommer tilbake med mer info senere.

Nøl ikke med å ta kontakt med styret ved behov. Vi er her for dere!
Bruk gjerne min e-postadresse nedenfor ved henvendelser, da får dere raskere svar.

Jeg ønsker dere alle en fin 17. mai og en riktig god sommer!

Hilsen Frode Myklebostad                 Mobiltlf. 900 50 270               e-post: frode@mybo.no


Juni 2015

Først av alt vil jeg berømme alle som har utført private oppussinger og vedlikehold på husene sine de siste par årene. Endevegger "skinner", kledningspanel er skiftet/beiset og  bygningsmassen vår fremstår i dag som svært godt vedlikeholdt. Med jevne mellomrom blir jeg kontaktet av meglere i forbindelse med opplysninger ved salg av hus/leiligheter, og jeg kan  bekrefte at det gode utvendige vedlikeholdet blir lagt merke til av meglerne.

En del nye eiere/beboere har følgelig flyttet inn til ØHV. Velkommen skal dere være!

Så vil jeg få takke for tilliten ved å bli gjenvalgt som formann for en ny periode. Med et område som er i stadig forbedring, og øvrige styremedlemmer som backer opp der det trengs, føltes det ikke vanskelig å svare ja til valgkomiteen om å ta gjenvalg. Årets generalforsamling ble avviklet på under en time og styret fikk unison applaus fra forsamlingen for sitt arbeid med vedlikehold og oppgraderinger på feltet. Det var enighet om at totalinntrykket var hevet flere hakk på få år. Slikt varmer og inspirerer til videre innsats.

Våren kom tidlig i år, trodde vi, og vårdugnaden ble gjennomført med den største optimisme. Fint ble det også, men været holdt ikke. Plutselig stoppet våren opp like fort som den begynte og vi ble igjen hensatt til fóret yttertøy og regnklær for en lengre periode enn vi hadde sett for oss. Til tross for denne utsettelsen, har vi fått gjort en del. Overvokste trær har blitt tatt ned, (les kultivering), en del fellesmurer er pusset opp og fellesrekkverk er skiftet og beiset.

I år har vi også satt fokus på å male opp igjen alle stålgelender på området. Noen var grå galvaniserte, noen avskallet grønne og noen litt rustne, nå er alle svarte og nymalte.

Så har vi bestilt nytt galvanisert gelender langs veien mellom sameieblokkene. Dette vil bli satt opp i god tid før vinteren. Husk at ny galvanisering må stå ett år før den overmales.

Heldigvis kom vi tidlig i gang med asfalteringen av garasjeområdet samt Ole Messelts vei, slik at alt var ferdig og fint pusset opp før 17. mai.

Det ble også i år bestilt private asfaltarbeider i noen garasjer samt utenfor enkelte inngangspartier til husene, men grunnet stort press på asfalteringsfirmaet må disse arbeidene dessverre utsettes til midten av august. (Det er derfor fortsatt tid for etterbestilling).

Ved øvre ballplass er det kjøpt inn 2 nye blomsterringer som skal beplantes til felles glede ved sosialt samvær, mens vi følger med på barnas lek. På de andre to lekeplassene har vi pusset opp malingslitte lekeapparater. Lover og regler bestemmer hvordan lekeplasser skal fremstå sikre for barna våre, og etter ferien skal vi få utført en kvalifisert kontroll på dette.

Det er viktig å legge til rette for at barna er trygge på lekeplassen.

Nøl ikke med å ta kontakt med styret ved behov. Vi er her for dere!

Bruk gjerne min e-postadresse nedenfor ved henvendelser, da får dere raskere svar.

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer!

Hilsen Frode Myklebostad                 Mobiltlf. 900 50 270               e-post: frode@mybo.no

 


                                                           Mai 2013

 
Først av alt vil jeg takke for tilliten ved å bli gjenvalgt som formann for en ny periode. Det føltes
ikke vanskelig å svare ja til valgkomiteen om å ta gjenvalg, med de sittende styremedlemmer.
Velkommen til Eli Bjørnebråten som ny i styret, hun ble konstituert som ny sekretær etter Inger Lise
Skogbakken som ønsket avløsning. En stor takk til Inger Lise for hennes bidrag i styret i hennes tid.

Protokollen fra generalforsamlingen er lagt ut på WEB og distribuert i postkassene.
Ta en kikk på WEB-siden vår og sjekk også hvem som sitter i tillitsverv i år.
Nye tabeller for årets kontingenter, i henhold til GF-vedtak, er på plass.

Vårdugnaden ble gjennomført 25. april, med et utrolig flott resultat. Jeg vil rose alle som bidro til
velfriserte plener og vel feide gresskanter langs veiene. Det lyste vårpuss på lang vei og med godt
gjennomført feiing fra ISS, kan vi være stolte av fellesområdene våre.

På øvre ballplass ble det kjøpt inn 2 nye fine runde utebord m/benker, med plass til 8 ved hvert
bord, til felles benyttelse for sosialt samvær mens vi følger med på barnas lek, eller bare slår av en
prat over en kopp kaffe.

Siste vinters kulde er glemt, nå gleder vi oss med våren og håper på en flott sommer.

En del nye eiere/beboere har flyttet inn til ØHV. Velkommen skal dere være!
Ett ende-rekkehus er akkurat solgt og en leilighet i sameiene ligger ute for salg.

Vedlikeholdsprogrammet vårt i år er allerede i gang, med oppstart av reparasjon av betongmuren og
gjerdet mot skoleskogen.
Vi fortsetter med omlegging av garasjetakene med nye takrenner og avløp, parallelt med oppretting
av garasjer med setningsskader.
Reparasjoner og oppussing av felles gjerder og murer følger suksessivt.
Nytt i år vil være asfaltering av garasjetomta etter ferien.

Husk innbetalingsfristen for første halvår av velkontingenten!
Faktura sendes ut i månedsskiftet. Den forfaller til betaling 20. juni.

Nøl ikke med å ta kontakt med styret ved behov. Vi er her for dere.
Bruk gjerne e-postadressen nedenfor ved henvendelser.

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer!

Hilsen
Frode Myklebostad
Mobiltlf. 900 50 270
frode@mybo.no

 


26. august 2012.

God ettersommer alle sammen! Ja, for den ordentlige sommeren har vel egentlig glimret med sitt fravær i år som i fjor. For min egen del ble det så ille på slutten av ferien at jeg gikk i metning av alt (møkka)været og reiste hjem fra hytta i fjellheimen. Selv om været ikke er av det beste her heller, så er i hvert fall temperaturen bedre.

Nå ønsker vi oss fint vær til markeringen av 40-års jubileet den 30. august.
Informasjon er sendt ut og vi håper at flest mulig tar turen ned til Trosterudvillaen (det er jo bare rett over veien for oss) til et hyggelig nabotreff.

Rehabiliteringen av garasjetakene for i år, er nå på det nærmeste ferdig. Ny fin shingel med underlagspapp og 30 års garanti er lagt, takrenner og nedløp er skiftet til stål og alt har gått etter planene bortsett fra at værgudene ikke spilte på lag, slik at det har trukket noe lengre ut i tid enn vi forutsatte. Øverste del av vindskiene måtte skiftes da de var for dårlige til feste av de nye blikkbeslagene. Foreløpig ingen overraskelser og kostnadene er innenfor budsjett.

Utover høsten kommer vi nå til å starte med oppretting igjen, av garasjer med setningsskader, slik at vi er forberedt til neste års arbeid med takene på de neste ca 60 garasjer. Det betyr at vi i løpet av 2013 vil ha ferdigstilt rehabiliteringen t.o.m. dobbeltrekke nr 3 fra skolen. Avslutning av dette prosjektet blir i 2014 som planlagt.

Vi jobber nå med innhenting av tilbud på asfaltering utenfor garasjerekkene langs veien. Her er asfalten svært dårlig og asfaltbudsjettet går nok med her i år. Ellers er det noen hull i asfalten på de indre veiene og disse velger vi kun å reparere i år, så får vi se hva som blir bevilget til asfaltering neste år. Slitasjene er store på veinettet vårt.

Vi må også skifte ut en del råtne gjerdeplanker på fellesgjerdene på feltet, og andre steder må det beises. Det mangler ikke på vedlikeholdsoppgaver og vi er også avhengig av at medlemmene melder inn til oss hvis det er nødvendig vedlikehold dere mener bør utføres. Send en e-post til frode@mybo.no. Det er ikke alltid styret får med seg alt og vi er avhengig av et godt samarbeid med rekkekontaktene. Husk at all felles innsats bidrar til å holde vedlikeholdskostnadene nede.

Kontingentinnbetalingene i år har gått rimelig bra i forhold til tidligere og det skal dere ha takk for. Det gir oss vesentlig mindre arbeid med å purre. Ved utgangen av juli var det 9 stk som manglet og i skrivende stund gjenstår det 4 stk. Vi minner om at neste utsending av kontingentinnkreving for 2. halvår er i begynnelsen av oktober, med forfall 20. oktober.

En fin høst ønskes dere alle og vel møtt til 40-års markeringen på torsdag!

Hilsen Frode Myklebostad

Mobiltlf. 900 50 270

frode@mybo.no


Våren 2012

Våren synes nå endelig å ha kommet og det er spådd varme i dagene som kommer, la oss håpe det stemmer. Alt blir så mye triveligere når sola skinner og fuglene kvitrer.

De fleste har sikkert vært inne på WEB-siden vår og sjekket ut styresammensetning og protokoll fra generalforsamlingen. Vi skulle nok ha ønsket oss flere e-postadresser til medlemmene våre. Nye beboere som har flyttet inn er flinke til å ”melde seg på mail”, men det er mange av våre gamle medlemmer som fortsatt mangler. Send inn i dag!

Jeg vil også benytte anledningen til å ønske nye eiere/beboere velkommen til ØHV. Det har heller ikke siste året vært stor omsetning av boliger hos oss, ikke stort mer enn en håndfull, og det kommer selvfølgelig av at de som bor her trives så godt at de ikke ønsker å flytte.

Ett rekkehus er i ferd med å skifte eier, ett annet ligger ute for salg nå og en hybelleilighet blir lagt ut for salg nå på forsommeren.

Vi har hatt et omfattende vedlikeholdsprogram i året som har gått og vi har allerede startet opp tidlig på våren med årets aktiviteter. Det være seg vårdugnad, reparasjoner på felles murer, felles gjerder, avløp og drenering på garasjeområdet m.v. Nytt av året er oppstart av omleggingen av garasjetakene med takrenner og avløp. Denne rehabiliteringen vil gå over 3 år og i 2012 vil alle garasjene fra nr. 1 til 49 langs veien, pluss alle garasjene før den store brannmuren i rekka nærmest skolen, bli tatt. Deretter fortsetter vi våren 2013 på den andre siden av brannmuren og slik fortsetter vi oppover.

Innbetalingsfristen for den første tredjedelen til garasjetakene er passert og ca. ¾ deler av medlemmene har betalt sin andel, men det betyr at det fortsatt gjenstår ca. 40 stk som hurtigst mulig bør:

”Kikke i skuffen”, finne frem innbetalingsblanketten og legge den til betaling snarest mulig. La oss slippe å minne om dette flere ganger. ØHV er ingen kredittinstitusjon.

Så vil jeg til slutt bare si at styret er valgt for å ivareta ØHV’s felles eiendom på best mulig måte, samt å være der for beboerne når de har behov for råd og veiledning, så nøl ikke med å ta kontakt med oss. Bruk gjerne e-postadressen nedenfor.

Husk:

ØHV er 40 år i år og festkomiteen er i gang med forberedelsene til markeringen 30. august, så sett av dagen allerede nå.

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer!

Hilsen

Frode Myklebostad
Mobiltlf. 900 50 270

frode@mybo.no


01.09.2011

Vel overstått ferie!

Sommeren i sydnorge har vel vært mer eller mindre tragisk i år, det eneste som har trivdes og grodd i flomvannet fra oven og på bakken, er uønskede buskvekster og trær. Den nordnorske sommeren derimot, har vært super og vi gleder oss over det.

Tenkte jeg skulle gi en liten oppsummering av aktivitetene på uteområdet vårt:

Heldigvis har vi nå endelig fått på plass igjen porten ved midten av Ole Messeltsvei. Som kjent ble den ødelagt i vinter under brøytingen. Etter lengre diskusjoner og tilbakehold av sluttoppgjør for brøytesesongen, har vi nå fått ny port uten kostnad for oss. Vi er veldig glad for dette, da denne porten skal sikre at våre barn ikke kommer for full fart ned bakken og ut i veien. Denne porten, sammen med sperremerkingen for parkering i svingen, vil gi alle en sikrere hverdag. Husk å holde porten lukket og kjør pent i veien. Vi har ingen barn å miste.

Den nye belysningen er mer eller mindre fullført. Vi har hatt noen leveringsproblemer av materiell, men nå er det kun en armatur på en mast på det øvre området som gjenstår og den vil bli skiftet i midten av september.

Vegetasjonen gror opp igjen for fullt, selv etter den til dels kraftige ryddingen vi hadde i vår. Det fuktige klimaet har også bidratt til dette og vi har blitt anbefalt å ta en ny runde på senhøsten, med tillegg av sprøyting av røttene, så blir det forhåpentligvis lettere til våren.

Garasjetakene er en historie for seg. Dessverre ser vi i tilegg til naturlig elde og slitasje, at ”rampen” driver hærverk på takshingelen, de hopper opp på taket og river av deler av shingelen med hendene der hvor de kommer til. Spesielt den første garasjerekken langs veien har vært utsatt for dette flere ganger. Følgende er at vi nå må montere et ekstra gjerde langs takhjørnet på denne rekken, i tillegg til å reparere takshingelen.

Ellers må vi foreta større reparasjoner på den store garasjerekken med Leca-muren. Her har vi store setningsskader som har trukket med seg bygningsmassen og dette er det nå på høy tid å få rettet opp. Vi kommer til å sette i gang arbeidet her i september, så får vi se hva vi lærer, og ta erfaringene med oss til opprettingsarbeidet på de andre rekkene. Det viser seg nemlig at alle de sydvendte rekkene har setningsskader, i motsetning til de nordvendte, noe som muligens kan være forårsaket av at de sydvendte ligger lavere og at vi derved kan få vanninntrenging i grunnen. Hvis dette er tilfelle, må vi også se nærmere på dreneringssituasjonen av overvannet mellom garasjene.

Det renner også store mengder overvann ned på den indre kjøreveien ved lekeplassen ved nr. 144. Resultatet er ising langs veien på vinterstid. Dette er også noe vi må gjøre noe med, for å få vannet kontrollert ned i drenskummen i veien.

Asfalten på veien opp til det øvre området har i løpet av sommeren fått store sprekkdannelser og dette må også repareres før vinteren, slik at brøytingen ikke tar med seg asfalten og lager større skader på veien.

Vi må påregne en del fremtidig vedlikehold på området vårt og vi vil i denne sammenhengen også vurdere områdets beskaffenhet og eventuelt foreta forebyggende arbeid der dette kan begrense en del fremtidige reparasjoner.

Det kan opplyses at vi vil få inn et nytt brøytefirma til vinteren. Vi har innhentet tilbud fra 3 forskjellige firmaer. De ligger prismessig forskjellig på del-prisene, men kommer utrolig likt ut på sluttsummen. Avgjørelse vil bli tatt på førstkommende styremøte i september og deretter vil vi gi en orientering om kommende vinters brøyting.

Til slutt nevner vi at medlemskontingenten for 1. halvår hadde forfall 20. juni. Ved en gjennomgang av innbetalingene pr. 31. august, står 10 stykker fortsatt til rest med sin innbetaling. Dette er en halvering av antallet fra i fjor, noe som i seg selv er positivt, selv om det er 10 stykker for mye. Ta en titt på dine ubetalte regninger og sjekk at ikke du er en av de som ikke har betalt. Neste forfall av kontingenten er 20. oktober og fakturaene sendes ut i månedsskiftet sept. /okt.

Jeg ønsker dere alle en fin høst, og husk at styret i ØHV er der for deg, så ta kontakt hvis du har noe på hjertet, eller om det er noe vi kan bistå deg med.

Hilsen
Frode Myklebostad
Mobiltlf. 900 50 270
frode@mybo.no

 OBS, helt til slutt:

Husker du å kildesortere søppelet?
Hvis du trenger flere blå og grønne poser, får du det gratis i matbutikken der du handler.
Ta vare på miljøet!


6. mai 2011
Først vil jeg takke for tilliten både på vegne av meg selv og det nye styret. Jeg hadde ikke tenkt å komme med noen programerklæring som ny formann, de fleste kjenner meg sikkert fra før av, etter 3 år i styret som utekontakt.

 For de som ikke har bodd på feltet så lenge, kan jeg nevne at jeg har bodd i Ole Messelts vei siden feltet var nytt i 1973, og kjenner vel til det meste av historien vår. Jeg var tidligere, fra 1987-1988, prosjektleder for utbyggingen av garasjeanlegget vårt og fra 2004-2006 medlem av utbyggingskomiteen, forut for den nye reguleringsplanen av 2006.

I mitt yrkesliv har jeg tidligere bl.a. vært ansatt som eiendomssjef i Norges 3. største eiendomsfirma og har god erfaring med viktigheten av godt vedlikehold av bygg og anlegg.

 Som tidligere vil vi også i år bruke mesteparten av tiden til arbeid med utearealene.

Av årets aktiviteter har vi nå gjennomført en vellykket vårdugnad, vi har nymerket alle parkeringsplassene og vi har endelig fått skiftet ut alle de gamle lysstolpearmaturene, til moderne LED-belysning.

Som nevnt både i årsberetningen og på Generalforsamlingen, så ønsker vi å styrke kommunikasjonen med beboerne. Vi tror nøkkelen til dette er bedre samarbeid med våre rekkekontakter, forsøke å få en tettere dialog med rekkekontaktene og derved bidra til at disse øker samarbeidet med de øvrige beboerne. Vi oppfordrer derfor alle til å bruke rekkekontaktene hyppigere enn hva som har vært tilfelle tidligere. Selvsagt tar styret også direkte henvendelser fra beboere som måtte ha noe ”på hjertet”.

 Så vil jeg nok en gang presisere overfor beboere som har tanker og planer om utbygging:

Ta kontakt med undertegnede (eller andre i styret) jo før jo heller, slik at vi på den måten kan få utbyggingssaken til den enkelte inn i riktig gate allerede fra starten av, og husk at ØHV ved styret, alltid er din nabo i forhold til nabovarsel i en byggesak.

 Jeg ønsker også å uttrykke at styret er valgt for å ivareta ØHV’s felles eiendom på best mulig måte, samt å være der for beboerne når de har behov for råd og veiledning, så nøl ikke med å ta kontakt med oss.

 Jeg ønsker dere alle en riktig god 17. mai og en god sommer.

Hilsen
Frode Myklebostad
Mobiltlf. 900 50 270
frode@mybo.no


2. juli 2010

Til beboerne i ØHV.

Først og fremst vil jeg takke for vel overstått generalforsamling, selv om
dette er en stund siden. Protokollen fra GF er nå lagt ut på hjemmesiden,
og jeg synes referentene har gitt et godt bilde av hva som ble formidlet
under møtet.

Det nye styret har hatt sine to første møter og har konstituert seg på
følgende måte :

Formann :                     Kenneth Tveito
Nestformann :               Martin Gåsland
Sekretær :                    Inger Lise Skogbakken
Kasserer / økonomi :    Sigmund Rostad
Styremedlem :              Frode Myklebostad
Varamedlem :               Venche Asp
Varamedlem :               Anne Frøberg

Frode er fortsatt hovedansvarlig for våre utearealer, men driver dette
arbeidet sammen med Martin. De gjør en flott jobb, noe de fleste sikkert
ser og merker i vårt nærområde. Styret har som sagt startet sitt samarbeid
og frem til nå ser dette meget bra ut.

Som tidligere nevnt så er det arbeider med våre uteområder og garasjeanlegg
som tar mesteparten av styrets tid. Området vårt er ca 40 år og krever
vedlikehold og oppgradering. Dette er grunnen til at styret både i de to
siste årene har vært veldig bevisste i økte budsjettrammer og
opprettholdelse av fondsavsetninger. Fellesarealene må være et felles løft
uansett hvor på "indre område" man bor, og jeg er overbevist om at den
innsatsen vi nå legger ned, både økonomisk og med andre ressurser, vil ha
en positiv effekt fremover.

Fremdeles så ønsker vi tettere kommunikasjon med dere beboere via mail og
nettsidene våre. Gå inn på www.olemesseltsvei.com og gi oss din mailadresse
slik at vi har enda større muligheter til å kommunisere med dere.

Til slutt vil jeg ønske alle en riktig god sommer.

Hilsen
Kenneth Tveito

 


07. mai 2009.

Hei alle sammen og vel overstått generalforsamling. Det var mange til stede selv om vi selvsagt kunne tenke oss enda flere av beboerne på møtet. Kanskje vi ser flere av dere til neste år ?

Først må jeg takke for tilliten på vegne av meg selv og resten av det nye styret. Vi er i gang med oppgavene som er skissert i både budsjett og protokoll fra generalforsamlingen og størsteparten av tiden vår går med til arbeid med utearealene. Det er viktig å holde nærområdet vårt i topp stand både sikkerhetsmessig og utseendemessig.

Styret er også fornøyd med at vi er kommet et langt skritt på vei når det gjelder utbyggingssaken med både løsningsforslag på selve utbyggingsalternativer og priser på nye rekkverk. Frode Myklebostad har gjort en formidabel jobb med denne saken.

Vi ønsker også å styrke kommunikasjonen med beboerne via internett og mail. Det blir i nærmeste fremtid sendt ut en lapp i posten hvor vi ber om en oversikt over hvem som kunne tenke seg informasjon elektronisk og hvem som gjerne fortsatt vil ha info på ”gamle-måten” (post). Det er viktig at alle svarer på denne henvendelsen slik at vi i styret kan legge opp våre rutiner på en slik måte at vi blir mest mulig synlige og effektive for dere beboere.

Ellers har vi bestemt oss for å dele velkontingenten i to like deler i år. Grunnen er at dette forenkler styrets arbeid, spesielt i den fasen hvor innbetalinger skal registreres og følges opp.

På vegne av styret vil jeg ønske alle sammen en fin 17. mai feiring og etter hvert en riktig god sommer.

Hilsen

Kenneth Tveito24. mai 2008.

Hei alle sammen!                                                                                 

En måned er gått siden Generalforsamlingen og jeg hadde håpet vi kunne sendt denne informasjonen litt tidligere, men det er en del å sette seg inn i for et nytt styre….så bedre sent enn aldri.

Som sikkert de fleste har fått med seg så er det tidligere Styret erstattet med et ”nesten” helt nytt. Dette er en spennende situasjon med mange muligheter og utfordringer, men også litt skummelt når så mange nye skal ta over for et erfarent styre.

De fleste har kanskje også fått med seg at vår sittende formann trakk seg fra vervet under general-forsamlingen, noe som gjør at Velforeningen formelt sett ikke var i stand til å velge ny formann, og iht. statuttene våre ikke kan velge ny formann før neste års generalforsamling eller ved å arrangere ekstraordinær generalforsamling. Styret konstituerte seg likevel i henhold til følgende sammensetning :

Se avsnittet ”Styret/Tillitsverv”

Styret er i full sving med å ta opp de oppgaver som ligger og som allerede er startet, og vi ber om forståelse for at det tar litt tid å sette seg inn i alt som er påbegynt fra tidligere. Det som er førsteprioritet er å få utbyggingssaken på plass, fortsette de saker som allerede er påbegynt, samt starte arbeidet med de saker som Generalforsamlingen påla det nye Styret.

Vi har likevel en meget hyggelig nyhet til dere alle : ØVRE HAUKÅSEN VELFORENING HAR FÅTT EGEN HJEMMESIDE PÅ INTERNETT !!!!!

Se eget skriv om dette under ”Nytt fra Styret”

Dette skal bli vår nye informasjonskanal og ikke minst et sted hvor dere kan kommunisere med oss i Styret, sende ris eller ros, komme med forslag eller rett og slett bare lese om hva som foregår i området. Vi er stolte av hjemmesiden og håper alle besøker den allerede i dag….vi er online !!!!

Vi har et stort ønske om å kommunisere via mail til dere som ønsker det, men vi skal selvsagt ikke glemme dere som ikke har PC eller mail-tilgang. Dere skal få all nødvendig informasjon som tidligere i papirformat (brev), men dere som har PC og som ønsker å få informasjon elektronisk, vil jeg be om å gå inn på hjemmesiden under ”Kontakt”. Her finner dere foreningens offisielle mailadresse, og ved å sende oss en mail får vi registrert deres adresse umiddelbart.

Jeg vil nok en gang understreke at all informasjon kommer fremdeles til å bli distribuert i papirformat til dere som ikke registrerer dere på nettet.

Vi er som sagt stolte av hjemmesiden vår og håper så mange som mulig vil besøke den……så ofte som mulig. Vi lover å holde den, og dere, oppdatert om hva som til en hver tid rører seg i området.

Jeg har et stort ønske om at vi i fremtiden kan skape en aktiv velforening hvor det kommuniseres mer og bedre enn vi kanskje gjør i dag….både med Styret og med hverandre. Vi bor i et flott område, men det er menneskene som ”gjør” stedet og ikke geografien. Derfor håper jeg som sagt at vi kan få en enda mer aktiv og kommuniserende velforening i fremtiden.

På vegne av hele det nye Styret

Kenneth Tveito (fungerende formann)