Dette er en nett-side for prosjekt «ØHV – et triveligere sted å bo»

Prosjektets oppgave og mål: Styret bør gjennomgå dagens styringsgrunnlag (lovgrunnlag og vedtekter) 
for å sikre at ØHV får en framtid, med drift og utvikling preget av høy kvalitet og trivsel!

Prosjektet er delt i 4 faser: Forarbeid, Forprosjekt, Hovedprosjektet og Beslutninger.
Forprosjektet er betegnet VSOP, som står for Visjon, Strategi, Oppstart og Planlegging.

Under følger en serie dokumenter som informerer etter hvert som prosjektet har nyheter i prosjektarbeidet og ny status. Det siste som skjer, ligger «øverst» i listen.

Kommentarer?  Ja gjerne.  Sen
d e-post til rluthcke@online.no eller ring mob 90538526. Takk.Se Referat fra foerste moete i VSOP-utvalget pr 24. oktober 2019, PDF


Se Prosjektplan pr. 15. oktober 2019, PDF


Se Refleksjoner om Vedtektsendringer pr. mai 2019, PDF