Dette er en nett-side for prosjekt «ØHV – et triveligere sted å bo»Prosjektets oppgave og mål: Styret bør gjennomgå dagens styringsgrunnlag (lovgrunnlag og vedtekter)for å sikre at ØHV får en framtid, med drift og utvikling preget av høy kvalitet og trivsel!

Prosjektet er delt i 4 faser: Forarbeid, Forprosjekt, Hovedprosjektet og Beslutninger.
Forprosjektet er betegnet VSOP, som står for Visjon, Strategi, Oppstart og Planlegging.

Under følger en serie dokumenter som informerer etter hvert som prosjektet har nyheter i prosjektarbeidet og ny status. Det siste som skjer, ligger «øverst» i listen.

Kommentarer?  Ja gjerne.  Send e-post til rluthcke@online.no eller ring mob 90538526. Takk.


Rapport Forprosjekt VSOP pr. 19. februar 2021

Prosjektplan  versjon VSOP 2-5-2 pr. januar 2021

Strategiseminar 27. mai 2020

Referat forprosjekt VSOP 9. januar 2020

Hovedprosjektet mandat 19. februar 2020

Referat VSOP 9. januar 2020

Referat fra forprosjekt VSOP 28. november 2019

Referat fra VSOP-møte 15. okt. 2019

Styrets svar til prosjektet 5. desember 2019

Statusrapport til Styret 2. desember 2019

Se Referat fra første møte i VSOP-utvalget pr 24. oktober 2019, PDF

 

Se Refleksjoner om Vedtektsendringer pr. mai 2019, PDF