Dette er en nett-side for prosjekt «ØHV – et triveligere sted å bo»

Prosjektets oppgave og mål: Styret bør gjennomgå dagens styringsgrunnlag (lovgrunnlag og vedtekter) 
for å sikre at ØHV får en framtid, med drift og utvikling preget av høy kvalitet og trivsel!

Prosjektet er delt i 4 faser: Forarbeid, Forprosjekt, Hovedprosjektet og Beslutninger.
Forprosjektet er betegnet VSOP, som står for Visjon, Strategi, Oppstart og Planlegging.

Under følger en serie dokumenter som informerer etter hvert som prosjektet har nyheter i prosjektarbeidet og ny status. Det siste som skjer, ligger «øverst» i listen.

Kommentarer?  Ja gjerne.  Sen
d e-post til rluthcke@online.no eller ring mob 90538526. Takk.


Prosjektplan v. 2. 4.2


Hovedprosjektet mandat 19. februar


Referat VSOP 9. januar 2020


Styrets svar til prosjektet 5. desember 2019


Statusrapport til Styret 2. desember 2019


Se Referat fra første møte i VSOP-utvalget pr 24. oktober 2019, PDF


Se Refleksjoner om Vedtektsendringer pr. mai 2019, PDF